Ga Hải Phòng
     


Thông tin về vận tải hàng hoá


Vận chuyển hàng hoá tại ga Hải Phòng1- Hệ thống đường sắt phục vụ xếp dỡ

- Tại Ga Hải Phòng có 4 đường xếp dỡ với hệ thống hoá trường diện tích 6000m2, kho kín diện tích 500m2.
- Trong Cảng Hải Phòng có đường sắt nằm dọc theo cầu tầu từ cầu 1 đến cầu 11 dài 1800m, có đường sắt vào các bãi xếp dỡ hàng rời, hàng thiết bị, container và vào khu vực kho 6, kho 7, kho10, kho11, kho12
- Trong Cảng Chùa Vẽ và Cảng Viconship có đường sắt vào bãi hàng.
- Tại Ga Hải Phòng Cảng có cầu cân toa xe 100 tấn.

2-Trang thiết bị phục vụ xếp dỡ

- Tại ga Hải Phòng có đội xếp dỡ thủ công và cẩu AĐK sức nâng 15 tấn.
- Tại Cảng Hải Phòng và Cảng Chùa Vẽ có các thiết bị xếp dỡ của Cảng: Cần cẩu chân đế sức nâng từ 5 - 42 tấn; Cần cẩu nổi sức nâng từ 10 - 80 tấn; Xe nâng hàng từ 2,5 - 42 tấn; xe cẩu 50 tấn; cần cẩu giàn, cần cẩu khung sức nâng 40 tấn.
- Tại Cảng Viconship có cần trục sức nâng 50 tấn; xe nâng hàng từ 2,5 - 42 tấn.

3-Tác nghiệp vận chuyển hàng hoá của Ga Hải Phòng


-Để vận chuyển hàng hoá tại Ga Hải Phòng theo qui định của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khách hàng được ký hợp đồng vận tải với  Công ty vân tải hàng hoá Đường sắt hoặc Chi nhánh vận tải hàng hóa đường sắt  Hải Phòng, riêng hàng vận chuyển liên vận quốc tế thì chỉ ký với Công ty vận tải hàng hoá Đường sắt..
-Công ty vận tải hàng hoá Đường Sắt
Địa chỉ : 130 Lê Duẩn -Thành phố Hà Nội .
Điện thoại : 049.429056 , Fax : 049426055 .
-Chi nhánh VTHHĐS  Hải Phòng
Địa chỉ : 75 Lương Khánh Thiện -Thành Phố Hải Phòng .
Điện thoại : 031.3250419.
 


 

(Cập nhật: 6/3/2010 8:21:14 AM )
Ðầu trang   |   Trang chủ Đường sắt Việt NamCopyright by Vietnam Railways, All Rights Reserved.
Designed and/or programmed by Statistics & Computerization Dept., Vietnam Railways, July 2002