Chú ý: Để xem quy định trả vé, đổi vé (Áp dụng với các tàu chạy từ ngày 30/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023) vui lòng bấm vào đây

Tải ứng dụng