KHUYẾN CÁO HÀNH KHÁCH ĐI TÀU

Thực hiện nghiêm kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế, đề nghị Quý khách thực hiện việc khai báo y tế điện tử bắt buộc trước khi đi tàu

Trân trọng cảm ơn!.